Šalmaje

galerie                        ceník

Šalmaje

Šalmaj je historický dřevěný dechový nástroj z rodiny nástrojů dvojplátkových. Je to předchůdce dnešního hoboje nebo fagotu.
Nástroj pod názvem surna vznikl pravděpodobně někdy v prvních stoletích našeho letopočtu na středním východě, odkud se později s arabskými výboji rozšířil do většiny tehdy známého světa. Původní surna neměla vzdušnici, měla pouze plochou diskovitou piruetu a používala se spíš k ceremoniálním a vojenským účelům. V podstatě identické nástroje můžeme dodnes najít např. v Turecku.
Do Evropy šalmaj přivezli pravděpodobně křižáci a stala se rychle populární zejména v taneční hudbě pro svojí značnou hlasitost ve srovnání s již používanými flétnami nebo jednoplátkovými píšťalami. V Evropě proběhl další konstrukční vývoj: diskovitou piruetu nahradil dokonalejší trychtýřovitý typ umožňující kontrolovaný nátisk.
Ve středověku na šalmaje nejprve hráli potulní umělci, předvádějící vedle hudby i divadlo, žonglování a podobně.
Ve 14. století se začínají objevovat větší nástroje a šalmaje se sdružují do kapel spolu s nátrubkovými nástroji. Typická byla skupina 3-4 hudebníků ve složení diskantová šalmaj, altová šalmaj a 1-2 hráči na snižcovou trumpetu (předchůdce sackbutu a dnešního trombónu). Takový hlasitý ansábl se nazýval alta capella a fungoval jako protipól souborů tišších nástrojů (loutna, harfa, flétny) - ty se nazývaly bassa capella.
Renesance přinesla do hudby rozvíjející se polyfonii, která kladla vyšší nároky na rozsah hudebních nástrojů. Šalmaje se proto dále prodlužují a začínají se sdružovat do souborů, z nichž nejhlubší nástroje dosahovaly délky více než 2 m. U některých typů byl posléze strojek uzavřen ve vzdušnici. S prodlužováním souviselo i přidání klapek někdy krytých fontanelou. Hlubší vzdušnicové šalmaje s klapkami a fontanelou se od renesance někdy nazývají pumorty. Unikátní soubor renesančních šalmají a pumortů je k vidění v pražském Muzeu hudby a původně sloužily hudebníkům na rožmberském dvoře v Českém Krumlově.
V průběhu následujících století jsou šalmaje stále více nahrazovány hobojem a fagotem a šalmaje samotné přežívají již pouze v hudbě lidové.
Najdeme je dodnes v řadě lidových instrumentářů po celém světě např. bombarde (Bretaň), piffaro (Itálie), zurla, zurna (balkánské země), shenai (Indie), hichiriki (Japonsko) nebo památka nehmotného dědictví UNESCO - arménský duduk.
Písemné prameny naznačují, že šalmaje mohly přežívat v lidovém prostředí i na území Moravy a Čech až do konce 19.století, ale jednoznačné informace nebo dokonce hmotné doklady bohužel chybí.


Na závěr ještě jedna drobná poznámka k terminologii:  můžeme se setkat s nesprávným pojmenováním jednotlivých členů této nástrojové rodiny analogicky podle zobcových fléten a nikoli podle skutečné výšky tónu. Diskantová (sopránová) šalmaj se pak nazývá tenorovou, protože její délka odpovídá zhruba tenorové zobcové flétně. Při objednávání je dobré mít toto na paměti, aby nedošlo k nedorozumění.

A. Baines, Woodwind instruments and their history, London 1967
Pavel Kurfürst, Hudební nástroje, Praha 2002
B. Boydell, The crumhorn and other renaissance windcap instruments, Buren 1982
A. Hopchet, How to play the shawm

O nástrojích z mé dílny

Šalmaje mohou být z různých dřev, používám nejčastěji javor, třešeň, višeň, hrušku, ořech, zimostráz a dále tvrdé exotické dřeviny jako eben, palisandr apod.
Strojky mohou být pro vzdušnicové nástroje plastové nebo třtinové.
Zdobit je možno vyléváním cínem, vbíjenou mosazí, leptanými mosaznými kroužky nebo intarziemi.
Většina mých šalmají (zejména s užším vrtáním) několik tónů přefukuje. Počet přefukovaných tónů se výrazně liší podle kondice strojku a dovedností hráče, proto u vzdušnicových šalmají uvádím jako rozsah 9 tónů základního rejstříku. Za předpokladu, že jsou použity hmatové dvojdírky a spodní palcový otvor, jsou tyto šalmaje plně chromatické.
Šalmaje v galeriích jsou označeny podle nejhlubšího tónu a seřazeny od nejvyšších k nižším.
Celou škálu vyráběných nástrojů si můžete prohlédnout v galeriích.
 

Ceník

Vzdušnicová šalmaj g2  4 800 kč
Vzdušnicová šalmaj d2 5 400 kč
Vzdušnicová šalmaj c2 6 000 kč
Vzdušnicová šalmaj g1 7 200 kč
Vzdušnicová šalmaj f1 7 800 kč
Vzdušnicová šalmaj d1 8 800 kč
Vzdušnicová šalmaj c1 9 600 kč
Malíková klapka + fontanela +1 800 kč
Plastový strojek 400 kč
Třtinový strojek 900 kč
   
Galerie
Vzdušnicová šalmaj g2
mořený javor
Vzdušnicová šalmaj d2
mořený javor
Vzdušnicová šalmaj c2
mořený javor
Vzdušnicová šalmaj c2
eben
Vzdušnicová šalmaj c2
mořený zimostráz
Vzdušnicová šalmaj g1
eben
Vzdušnicová šalmaj g1
mořený javor, cín
Vzdušnicová šalmaj f1
mořený javor, leptaná mosaz
Vzdušnicová šalmaj f1
mořený zimostráz, klapka, fontanela, leptaná mosaz
Vzdušnicová šalmaj d1
mořený javor, mosaz
Vzdušnicová šalmaj d1
mořený javor
Vzdušnicová šalmaj c1
mořený javor, leptaná mosaz
Vzdušnicová šalmaj c1
mořený javor, mosaz
Vzdušnicová šalmaj c1
mořený javor
Vzdušnicová šalmaj c1
mořená třešeň, mosaz