Bzíkalky čili Hümmelchen

galerie                        ceník

O dudách stručně a obecně

… se dočtete zde

Bzíkalky čili Hümmelchen

Tyto malé dudy se v německém prostředí nazývají Hümmelchen, tedy čmelák a v Čechách se jim někdy říkalo Bzíkalky. Poprvé se o nich zmiňuje Michael Praetorius ve svém díle Syntagma musicum z počátku 17. století.
Přednička má úzké cylindrické vrtání, ale je osazena dvojplátkem. Zvuk je tichý, kultivovaný, vhodný do interiéru a jako doprovod ke zpěvu.
Ladění bývá v Cdur/Dmoll nebo Gdur/Amoll. Huky jsou nejčastěji dva vsazené do společného štočku.
Strojky v hucích dělám plastové, v přednici mohou být plastové nebo třtinové.
Plnění vzduchem je možno ústy i měchem. Varianta s měchem umozňuje hru i zpěv zároveň.
Materiál vhodný na výrobu je stejný jako u ostatních dud: javor, třešeň, višeň, hruška, zimostráz a tvrdé exotické dřeviny. I zdobit se dají Bzíkalky stejně jako ostatní nástroje (inatrzie, řezba, vylévání cínem, vybíjení mosazí), byť je na to pro jejich útlou konstrukci méně prostoru.

Rukověť dudáka je ke stažení zde.
Nástroje si můžete prohlédnout v galeriích. Ceník je pouze orientační vzhledem k řadě možností materiálu, zdobení apod. Další typy dud jsou k vidění i na stránkách Středověké dudy a historické rekonstrukce.
A. Baines, Woodwind instruments and their history, London 1967
A. Baines, Bagpipes, Oxford 1973
Pavel Kurfürst, Hudební nástroje, Praha 2002
Čeněk Zíbrt, Dudy staročeské i novější, Český lid 1924
 

Ceník

c1/d2  bzíkalky, 1 huk c/d 14 400 kč
c1/d2 bzíkalky, 2 huky c/d, g/a 16 800 kč
c1/d2 bzíkalky, 3 huky C/D, c/d, g/a 22 800 kč
g1/a2 bzíkalky, 1 huk G/A 18 000 kč
g1/a2 bzíkalky, 2 huky, G/A, D/E 21 600 kč
g1/a2 bzíkalky, 3 huky G/A, D/E, g/a 22 000 kč
Figurální řezba hlavy +7 000 kč
Měch +5 500 kč
Galerie
Bzíkalky c/d
p
řednice c1-d2, 2 huky c/d, g/a, mořený javor/zimostráz
Bzíkalky c/d s měchem
p
řednice c1-d2, 2 huky c/d, g/a, javor/zimostráz
Bzíkalky c/d s měchem
p
řednice c1-d2, 2 huky c/d, g/a, mořený javor
Bzíkalky c/d
p
řednice c1-d2, 2 huky c/d, g/a, mořený javor
Bzíkalky c/d
p
řednice c1-d2, 2 huky c, g, eben, cínová intarzie
Bzíkalky c/d
p
řednice c1-d2, 3 huky C/D, c/d, g/a, mořený javor
Bzíkalky g/a
přednice g-a1, 4 huky G/A, d/e, g/a, d1/e1,višeň, boční štoček vybaven pístovým vypínáním huků